green
merron
blue
brown
Blue

You are here

வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை
Year : 2021
G.O.(Ms)No.180 Dt: December 27, 2021   Download Icon 181KBபதிவுத்துறை – சந்தை வழிகாட்டி மதிப்பில் உள்ள முரண்பாடுகளைக் களையும் பொருட்டு சந்தை வழிகாட்டி மதிப்பு சீரமைப்புக்குழு அமைத்தல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது
G.O.(Ms) No.174 Dt: December 15, 2021   Download Icon 315KBபதிவுத்துறை – அறிவிப்புகள் – பதிவுத்துறையில் கடந்த காலங்களில் நடந்த பதிவு முறைகேடுகள் தொடர்பாக விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்தல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.